Dit is het privacystatement van Logi.Span Groep: Logi.Span Resthout BV, Logi.Span Logistiek BV, Logi.Span Energy Products BV, Logi.Span Beheer BV, Logi.Span Vastgoed BV en Fouragehandel Bus BV (hierna voor allen: Logispan).

Logispan, gevestigd aan Het Aanleg 21, 9951SJ, Winsum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Logispan
Het Aanleg 21
9951 SJ Winsum

+31 595 44 36 17
info@logispan.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Logispan verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je onze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type


B
ijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Logispan verzamelt voor een aantal doelen persoonsgegevens. Deze worden hieronder toegelicht.

 • Om contact met u op te nemen (bellen of mailen) indien dit noodzakelijk is om onze diensten te verlenen.
 • Als u contact opneemt via het contactformulier, dan wordt u gevraagd om de benodigde gegevens om u een dienst aan te bieden. Denk hierbij aan uw naam, bedrijfsnaam, e-mailadres en telefoonnummer.
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze producten en diensten.
 • Om uw gedrag op de website te analyseren en daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en/of diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Logispan verwerkt persoonsgegevens als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.
 • Om een nieuwsbrief naar u te sturen, mits u daarvoor bent ingeschreven.

Alle gegevens worden alleen verwerkt met uw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om u in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers.

De ontvangers van de persoonsgegevens:

De gegevens die Logispan ontvangt en verwerkt worden beheerd door middel van:

 • Exact
  Uw contactgegevens die bestemd zijn voor de dienstverlening worden opgeslagen in Exact Globe voor administratieve doeleinden en uw contactgegevens worden opgeslagen in Exact Synergy om uw gegevens op te slaan om eenvoudig contact met u op te nemen.
 • WordPress
  Gegevens van uw (anoniem) surfgedrag wordt opgeslagen op de servers van WordPress.
 • Mailchimp
  De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt uw e-mailadres en (voor)naam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.
 • Microsoft Access
  Uw contactgegevens die bestemd zijn voor de dienstverlenging worden opgeslagen in Microsoft Access voor logistieke doeleinden.

Hoelang wij persoonsgegevens opslaan

Uw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Logispan, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten. Tenzij wij op grond van een wettelijke verplichting uw gegevens langer moeten bewaren.

Indien u contact opneemt met ons of wij nemen contact op met u, dan worden die gegevens opgeslagen op de interne servers (Exact of Microsoft Access). Deze gegevens bewaren wij maximaal twee jaar, tenzij wij deze gegevens moeten bewaren voor statistische doeleinden of een wettelijke verplichting.

De gegevens die op de website worden verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan uw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard in onze servers.

De gegevens die worden verzameld bij het versturen van nieuwsbrieven worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van deze gegevens is voor onbepaalde tijd, omdat u zich eenvoudig kunt uitschrijven wanneer u dat wilt (bijvoorbeeld via de link onderaan de nieuwsbrieven).

Hoe uw persoonsgegevens worden beveiligd

Logispan neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en/of ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of u merkt dat er misbruik van gemaakt wordt, neem dan contact op met ons door te bellen naar +31 595 44 36 17 of te mailen naar info@logispan.nl.

Van uw persoonsgegevens worden geen fysieke kopieën gemaakt. Uw gegevens worden beheerd in de eerdergenoemde software en systemen.

De persoonsgegevens die door Logispan of bovengenoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een identiek wachtwoord. Ook de apparaten die uw gegevens openen zijn elk vergrendeld met een identiek wachtwoord. Het aantal apparaten die toegang heeft tot uw gegevens is beperkt tot het noodzakelijke aantal apparaten. Deze apparaten zijn allen voorzien van een beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

Uw bezoek aan onze website wordt beveiligd door een SSL certificaat, dit is een beveiligde internetverbinding. U kunt dit herkennen aan de adresbalk (‘https’) en het hangslotje in de adresbalk.

Welke rechten u heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens

U heeft een aantal rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens die wij hebben opgeslagen. Van deze rechten kunt u slechts gebruik maken door een mail te sturen naar info@logispan.nl onder toezending van een kopie id-bewijs, waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id-bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Dit zijn uw rechten:

 • Recht op inzage
  U heeft het recht om ten alle tijden uw gegevens op te vragen die bij Logispan vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een mail te sturen (info@logispan.nl) of telefonisch contact op te nemen (+31 595 44 36 17). U krijgt dan een overzicht van uw gegevens.
 • Recht op rectificatie
  Als uw gegevens niet meer kloppen of zijn veranderd, dan heb je het recht dit te laten rectificeren door Logispan. Uw gegevens die worden gebruikt bij de nieuwsbrief kunt u zelf aanpassen
 • Recht op wissen van gegevens
  U heeft het recht om ten alle tijden uw gegevens te laten wissen door Logispan.
 • Recht op het indienen van een klacht
  U heeft het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens als u vindt dat Logispan niet op de juiste wijze met uw gegevens omgaat. Dat kunt u hier doen.
 • Recht op overdracht
  Heeft u de gegevens nodig die bij Logispan opgeslagen liggen in het geval dat u overstapt naar een andere partij of dienst, dan heeft u het recht op overdracht. Hierbij dient Logispan al uw gegevens over te dragen aan de andere partij.
 • Recht op stop gegevensgebruik
  Als u niet meer wilt dat Logispan uw gegevens gebruikt, dan heeft u het recht op het stoppen van het gebruik van uw persoonsgegevens.

De plichten van Logispan

Logispan verwerkt uw persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang (bijvoorbeeld het aanbieden van producten of diensten van Logispan via de mail). Uw gegevens zullen nooit worden verkocht aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren bij Logispan, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Uw mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te versturen. Als u deze gegevens niet aanlevert, dan kan Logispan de betreffende dienst of product niet aanbieden.

Mocht Logispan uw gegevens delen met derden voor een optimale dienstverlening, dan wordt altijd uw toestemming gevraagd om uw gegevens te verlenen.

Logispan houdt zich het recht voor de persoonsgegevens te openbaren indien dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Logispan dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek of proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Logispan te beschermen. Wij trachten altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op via onderstaande gegevens.

info@logispan.nl | +31 595 44 36 17
Het Aanleg 21 | 9951 SJ | Winsum